Alle producten

Hieronder zijn alle beschikbare producten zichtbaar.

Producten
Naam
Aanvraag afschrift Burgerlijke Stand
Aanvraag bouwtekening woonhuis/bedrijfspand
Aanvraag eigendoms- en bewoningsonderzoek
Aanvraag genealogisch onderzoek
Aanvraag historisch info gebeurtenis of onderwerp
Aanvraag info en repro audio-visueel materiaal
Aanvraag info. en scan beeldmateriaal (groter dan 25 ex.)
Aanvraag informatie en scan beeldmateriaal
Aanvraag rechten van betrokkenen AVG
Aanvraag reservering archiefstukken en literatuur
Aanvraag voor het uitstallen van winkelgoederen en/of borden
Begrafenis en asbestemming, aanvraag
Bewonersinitiatief
Bewonersinitiatief Kerstmis
Bezwaar indienen
Contactformulier
Contactformulier Stadsarchief
Incidentele festiviteit en/of ontheffing sluitingstijd
Indienen Klacht
Leerlingenvervoer, aanvraag
Melding openbare ruimte
Melding plaatsen bouwmaterialen/containers
Reserveren sportaccommodaties
Stickers: Nee-Nee / Nee-Ja
Subsidie aanvragen
Subsidie, kunst- en cultuursubidie aanvragen
Verhuizing doorgeven